စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း

By: 

စက်မှုဝန်ကြီးဌာန
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
တည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းများအတွက်
အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်
၁။        စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန နေပြည်တော် ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အတွင်း အောက်ဖော်ပြပါ တည်ဆောက်ရေး လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ရန်ရှိပါသဖြင့် တိုင်းရင်းသားလုပ်ငန်းရှင်များမှ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါတင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Item လုပ်ငန်းတည်နေရာ လုပ်ငန်းအမည်
Lot-4 စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊(နေပြည်တော်)။ RC(၃)ထပ်ရုံး(၂၅၈'×၈၀'×၄၂')+ (၇၄'×၁၂၆'×၂၈')+(၆၀'×၁၂'×၂၈')၏ Main Building (Up to Plinth Beam,Ground floor to first floor Columns 141 Nos) ဆောက်လုပ်ခြင်း
   (က)   တင်ဒါပုံစံစတင်ရောင်းချမည့်ရက်  - (၄.၇.၂၀၁၉)နံနက်(၀၉း၃၀ မှ ၁၆း၃၀)နာရီထိ
   (ခ)     တင်ဒါပိတ်မည့်ရက်နှင့်အချိန်       - (၁၈.၇.၂၀၁၉)ရက် (၁၆း၃၀)နာရီထိ
   (ဂ)     တင်ဒါပေးသွင်းရမည့်နေရာ         - ရုံးအမှတ်(၃၇)၊စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ စက်မှုဝန်ကြီးဌာန၊နေပြည်တော်
၂။      အဆောက်အဦအရည်အသွေးကောင်းမွန်ရေးနှင့် အချိန်မီပြီးမြောက်ရေးအတွက် ငွေကြေး တန်ဖိုးချင်းတူပါက အင်ဂျင်နီယာကောင်စီ၏ အသိအမှတ်ပြုအဆင့်ပေါ်မူတည်၍ ယှဉ်ပြိုင်ရွေးချယ်မည်ဖြစ်ကြောင်း အသိပေးအပ်ပါသည်။
၃။      စည်းကမ်းချက်များနှင့်တင်ဒါပုံစံများကို စက်မှုကြီးကြပ်ရေးဌာန၊ စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ရုံးအမှတ်(၃၇)၊နေပြည်တော်၌ ရုံးချိန်အတွင်းဝယ်ယူနိုင်ပြီး အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို သိလိုပါက ဖုန်း-၀၆၇-၃၄၀၈၂၉၁၊၀၉ ၅၃၄၀၂၉၁ သို့ ဆက်သွယ် စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
တင်ဒါလက်ခံရေးနှင့်စိစစ်ရေးကော်မတီ
စက်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်စစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန